Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Festes de Sant Raimon

Les Festes de Sant Raimon tenen el seu inici el 7 de gener, coincidint amb la festivitat de sant Raimon de Penyafort, copatró de la ciutat. Són unes festes organitzades per les diferents entitats de la ciutat i una mostra de la capacitat i il·lusió del món associatiu local per difondre i dinamitzar les seves pròpies activitats, que inclouen per una banda, la producció i difusió de la creació artística local (teatre, música, dansa, literatura...) i, per l'altra, totes aquelles activitats que siguin proposades pel món associatiu de la ciutat, tant si són el resultat de les seves pròpies activitats, com si són fruit de la col·laboració de les unes amb les altres. 

Les festes de Sant Raimon, suposen tres setmanes, fins al dia 23 de gener, d’intensa activitat cultural.

 

Contacte i xarxes

  csantraimon@gmail.com

  @fsraimon

  FestesSantRaimon