Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Enllaços d'interès

Adreces d'interès

Departament de Justícia Generalitat de Catalunya
Carrer Pau Clarís,81
Tel.93 316 41 00
Barcelona

Participació Ciutadana i Voluntariat
Carrer de Santa Maria, 2
Te. 93 892 03 58
08720 Vilafranca del Penedès

Agencia Tributaria (Oficina Vilafranca del Penedès)
Carrer Sant Julià, 4
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 817 45 44

Organització i gestió d'associacions

Torre Jussana, Centre de Serveis a les Associacions
Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer,30
08035 Barcelona

Xarxanet