Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Festes de barri

Els vuit barris que actualment formen el teixit urbà i humà de la ciutat celebren, a ple estiu, les seves festes. Organitzades per les Associacions de Veïns, són festes on el veïnatge comú de cada dia es muda de festa i balla al so de les orquestres, que a les places i embalats propis de cada barri sonen com a preàmbul del que més endavant serà la Festa Major de tota la ciutat a finals d'agost.

Aquest són els vuit barris de la vila i el calendari festiu que, any rere any, regeix la celebració de les festes: 

Accessibilitat