Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Es presenta la campanya ‘Aporta a la Festa Major’

Es presenta la campanya ‘Aporta a la Festa Major’

29 de maig de 2018

Els Administradors presenten el web que permetrà recollir donatius econòmics de particulars, oferint avantatges fiscals

Vols que la Tronada peti més fort? Vols que hi hagin més concerts a la Festa Major? Fes un donatiu econòmic a la Festa Major, col•labora-hi i aprofita’t dels avantatges fiscals! 

Aquest any els Administradors de la Festa Major hem encarregat a la Cooperativa Colectic, la programació del web https://aportafm.vilafranca.cat/ per tal que les persones que desitgin, puguin fer un donatiu econòmic a la Festa Major. Així doncs, qualsevol persona, estigui on estigui, pot ajudar mitjançant aquest donatiu a millorar la Festa Major de Vilafranca del Penedès.

Mitjançant aquesta aportació, les persones físiques que facin un donatiu superior a 50€, podran descomptar a la seva declaració de renda el 75% de l’aportació dels primers 150€ donats i el 30% de l’excés. I com a premi a la fidelitat, si els 2 anys anteriors s’haguessin fet donatius per imports iguals o superiors, en cadascun d’ells al de l’exercici anterior, aquest 30% augmentarà al 35%.

Durant els primers mesos de l’any següent de celebrar la Festa Major (presumiblement gener o febrer) es farà arribar a tots aquells que hagin fet un donatiu superior a 50€ el corresponent certificat per poder-se descomptar l’import a la declaració de renda.

Col•labora amb la Festa i aprofita’t dels avantatges fiscals!