Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Segona sessió formativa per a entitats sobre el nou reglament de protecció de dades

Segona sessió formativa per a entitats sobre el nou reglament de protecció de dades

29 de maig de 2018

Davant de l’interès suscitat entre les entitats i associacions pel nou reglament europeu de protecció de dades, que ha fet que una primera sessió formativa programada pel dia 14 de juny s’hagi omplert ràpidament, l’Ajuntament de Vilafranca, a través de l’Oficina del Voluntariat i el Servei de Cultura, ha organitzat una nova sessió. Serà dilluns 25 de juny, de 19 a 21h, a l’Escorxador.
La formació que s’ofereix des del l’Oficina del Voluntariat i el Servei de Cultura serà relativa als temes següents:
• Què és la Llei de Protecció de Dades i qui hi està subjecte al seu compliment.
• Quins són els requisits mínims que exigeix la llei.
• La imatge i la necessitat del consentiment. Les bases de dades de socis, manipulació de la informació.
• El tractament de les dades a la web, les xarxes socials i els materials impresos.
• Exposició d’exemples pràctics.
La formació és gratuïta. Per inscriure’s, cal enviar un correu a mmestre@vilafranca.org o un whatsapp 608349528 indicant nom, correu electrònic i telèfon de contacte.  
El 27 d’abril de 2016 es va publicar el Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les dades personals i lliure circulació d’aquestes dades. Però no s’ha aplicat directament fins el passat divendres 25 de maig. Aquest reglament implica que les entitats s'hagin d'adequar a la nova normativa, en tant que són responsables de dades personals de tercers i hauran d'adequar el seu tractament a la legislació vigent.
Entre les principals novetats que incorpora el reglament destaca l’ampliació de drets dels ciutadans amb relació a les seves dades particulars. Si amb la Llei de protecció de dades espanyola es garanteixen els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició (Drets ARCO), amb el nou text europeu també es preveu la inclusió d’altres drets, com per exemple: el dret a la supressió o a l’oblit, la limitació del tractament i la portabilitat de les dades.
L’objectiu d’aquesta norma és establir un marc legal comú d’aplicació per a tots els Estats membres de la Unió Europea, que permeti als ciutadans un millor control de les seves dades personals, alhora que s’estableix un mercat únic digital que redueixi la burocràcia existent i d'establir estàndards comuns en els països de la Unió que estiguin adaptats als entorns digitals que no existien en el moment d'elaborar les anteriors normatives.